Modern Balet 7+ lat

Balet – taniec klasyczny (akademicki), zwany potocznie baletem, to forma tańca. Samo słowo balet pochodzi od włoskiego ballo (taniec), ale balet to nie tylko taniec – to sceniczna forma będąca połączeniem tańca, muzyki i oprawy scenograficznej. Poprawne użycie słowa balet odnosi się bowiem do spektaklu odbywającego się na scenie, natomiast termin taniec klasyczny opisuje technikę tańca. Modern – jest to taniec ruchu. Silne i gwałtowne zmiany są znacząco usprawnione poprzez dobrą technikę baletową w tle. Jest to taniec dynamiczny, a wszystkie ruchy są precyzyjne. Opiera się na izolacji, kontroli i koordynacji poszczególnych części ciała.